ژانر: رئالیتی شو

ژانر رئالیتی شو ، ژانرهای مستندگونه‌ که از برنامه‌های پربیننده در سراسر جهان به شمار می‌روند اگر بیشتر از تولیدات و فیلم‌های رؤیاپردازانه‌ی سینمای هالیوود نباشند، از آن‌ها کمتر نیستند. گونه‌ای برجسته از این برنامه‌ها به ژانر مسابقات همراه با سرگرمی برمی‌گردد که افراد شرکت‌کننده در آن باید با گذراندن چالش‌هایی خاص و مراحل مسابقه، خود را به مرحله‌ی پایانی برسانند.

 

دانلود برنامه شب های مافیا (زودیاک)
دانلود برنامه اسکار