ژانر: تاریخی

درام دوره تاریخی (همچنین مشهور به درام تاریخی، درام دوران‌ها و درام افسانه‌ای) به آثار و یک ژانر گفته می‌شود که به دوره زمانی گذشته مربوط و در فضای آن دوره ساخته می‌شود. این اصطلاح معمولاً در زمینه فیلم و تلویزیون استفاده می‌شود. درام تاریخی نوعی اصطلاح متقابل عامیانه است که می‌تواند در چندین ژانر اعمال شود و اغلب در زمینه داستان‌های تاریخی و رمانتیک، فیلم‌های ماجراجویانه و شمشیر به دستان شنیده می‌شود. یک دوران زمانی ممکن است در عصر فانتزی یا عادی مانند قرون وسطی یا یک دوره خاص باشد. باید توجه داشت که یک کار مذهبی می‌تواند عنوان درام زمانی به خود بگیرد، اما نمی‌تواند عنوان درام تاریخی داشته باشد.

8.8 /10
دانلود سریال حشاشین
دانلود سریال شوگون – shogun
دانلود سریال شبکه مخفی زنان